Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป :

อุทยาน แห่งชาติภูสอยดาว ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านโคก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิษถ์ และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ 149,375 ไร่ จากสภาพพื้นที่ที่เป็นขุนเขาสูงสลับซับซ้อนในพื้นที่ 2 จังหวัด และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ทำให้มีพันธุ์ไม้หลายชนิด นอกจากนั้นยังมีไม้ดอกซึ่งจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาลเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอุทยานแห่งนี้

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวมีพื้นที่ประมาณ 149,375 ไร่


การเดินทาง :

การเดินทาง สู่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีอยู่ 2 เส้นทาง คือ
1. กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์ เมื่อถึงอุตรดิตถ์ เดินทางต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 1047 ระยะทาง 68 กิโลเมตร ถึงอำเภอน้ำปาดแล้วเลี้ยวขวาบริเวณโรงพยาบาลน้ำปาด ตามทางหลวงหมายเลข 1239 ไปอีก 47 กิโลเมตร จะพบทางสามแยก(เลี้ยวซ้ายจะไปบ้านห้วยมุ่น) ให้ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 1268 อีก 18 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว(บริเวณน้ำตกภูสอยดาว)

2. กรุงเทพฯ-พิษณุโลก จากพิษณุโลก เดินทางต่อไปยังอำเภอนครไทย และจากอำเภอนครไทยเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 1143 ระยะทาง 31 กิโลเมตร ถึงอำเภอชาติตระการ แล้วเดินทางต่อจากอำเภอชาติตระการไปอีก 73 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อนึ่ง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นตั้งแต่เวลา 8.00-13.00 น. เส้นทางเดินค่อนข้างชัน ใช้เวลาเดินประมาณ 4-6 ชั่วโมง


สิ่งอำนวยความสะดวก :

ปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวยังไม่มีบ้านพักสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว แต่ได้จัดบริเวณสำหรับกางเต็นท์พักแรมไว้ให้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมเต็นท์และเครื่องนอนไปเอง


ลักษณะภูมิอากาศ :

สภาพภูมิอากาศ ค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างหนาวเย็นและมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเป็นจำนวนมาก


พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า :

สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบเขาสลับทุ่งหญ้า และป่าสนบนสันเขาสูง ซึ่งมีที่ราบประมาณ 3,000 ไร่ โดยทั่วๆไปเป็นป่าสนสามใบ จุดสูงสุดของเทือกเขานี้สูงประมาณ 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่ราบบนสันเขานี้จะมีไม้ดอกหลากหลายชนิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวชมในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ล้วนประทับใจในความสวยงามและเพลินเพลินกับธรรมชาติ

ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์

จุดเด่นที่น่าสนใจ :

ทุ่งหญ้า ป่าสน และทุ่งดอกไม้
มีพันธุ์ไม้ดอกหลายชนิดตามเส้นทางเดิน นอกจากนั้นยังมีจุดชมวิวที่สวยงามได้เห็นทัศนียภาพผ่านแนวขุนเขาของเขตจังหวัดอุตรดิตถ์

น้ำตกภูสอยดาว
เป็นน้ำตกที่สวยงาม อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1268 มีทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นล้วนแต่สวยงาม และที่บริเวณน้ำตกภูสอยดาวนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคณะจะต้องติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการฯนี้ก่อนขึ้นทุกครั้ง

น้ำตกสายทิพย์
เป็นน้ำตกที่อยู่บนลานสนและมีความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวทุกคณะ เนื่องจากต้องใช้น้ำตกสายนี้ดื่มกิน และใช้สอยในด้านต่างๆ เมื่อไปพักแรมบนลานป่าสนของภูสอยดาว น้ำตกสายทิพย์นี้มีความสูง 7 ชั้น