Make your own free website on Tripod.com
" เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก "
ข้อมูลทั่วไป :

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานเมืองลับแลที่มีแม่ม่ายและสาวสวย เมืองแห่งลางสาดหวานหอม และบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มาแต่อดีตกาล โดยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานผ่านพัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย นับแต่ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

จากการค้นพบกลองมโหระทึก ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2470 ทำให้เราทราบว่าอุตรดิตถ์ เป็นดินแดนที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ก่อน พ.ศ. 1000 แล้ว เพราะโบราณวัตถุที่ค้นพบดังกล่าวเป็นโลหะที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้น อันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นเอง จึงนับได้ว่า อุตรดิตถ์เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามมาโดยลำดับ และสิ่งที่ยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุตรดิตถ์ ก็คือ ความเกรียงไกรของพระยาพิชัยดาบหัก เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์เป็นเพียงตำบลชื่อ "บางโพธิ์ท่าอิฐ" ขึ้นกับเมืองพิชัย แต่เพราะบางโพธิ์ท่าอิฐ ซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านมีความ เจริญรวดเร็ว เพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้า ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง "อุตรดิตถ์" ซึ่งมีความหมายว่าท่าน้ำแห่งทิศเหนือ แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัยอยู่ ต่อมาอุตรดิตถ์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนทุกวันนี้


การเดินทาง :

ทางรถยนต์
อุตรดิตถ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 491 กิโลเมตร การเดินทางโดยทางรถยนต์สามารถไปได้ 2 ทาง คือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทาง 11 เข้าพิษณุโลก แล้วเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 11 ถึงอุตรดิตถ์ อีกส้นทางหนึ่ง คือ กรุงเทพฯ ไปสิงห์บุรี แล้วใช้เส้นทางสายอินทร์บุรี-ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) เลี้ยวซ้ายไปอีก 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงอุตรดิตถ์

ทางรถโดยสาร
จากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถยนต์โดยสารธรรมดาและปรับอากาศ จากกรุงเทพฯ สู่อุตรดิตถ์ทุกวันวันละหลายเที่ยว ราย ละเอียดติดต่อ โทร. 936-3660, 936-3666

ทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปอุตรดิตถ์ทุกวันวันละหลายเที่ยว จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 223-7010, 223-7020

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
- อำเภอตรวน 24 กิโลเมตร
- อำเภอพิชัย 45 กิโลเมตร
- อำเภอลับแล 8 กิโลเมตร
- อำเภอน้ำปาด 72 กิโลเมตร
- อำเภอท่าปลา 40 กิโลเมตร
- อำเภอบ้านโคก 165 กิโลเมตร
- อำเภอฟากท่า 113 กิโลเมตร
- อำเภอทองแสนขัน 42 กิโลเมตร


อาณาเขตและการปกครอง :

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่และน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก เลย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแนวเขตแดนยาว 120 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอตรอน อำเภอพิชัย อำเภอลับแล อำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า และอำเภอทองแสนขัน

สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.พิษณุโลก, จ.อุตรดิตถ์
 • อุทยานแห่งชาติคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์
 • อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์
 • เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
 • สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
 • หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 055)

  ที่ว่าการอำเภอเมือง

  411-037 , 413-758

  ศาลากลางจังหวัด

  411-209 , 411-977

  สำนักงานจังหวัด

  411-003

  เทศบาลเมือง

  411-212

  ททท.สำนักงานภาคเหนือ เขต 3 จ.พิษณุโลก

  252-742-3

  ตำรวจท่องเที่ยว

  1155

  ตู้ยามอุตรดิตถ์

  412-193

  สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

  411-987

  ไปรษณีย์จังหวัด

  411-053 , 411-929

  สถานีขนส่ง

  411-059

  สถานีรถไฟ

  411-023

  รพ.อุตรดิตถ์

  411-176 , 411-175

  รพ.น้ำปาด

  481-061

  รพ.ลับแล

  431-345

  รพ.พิชัย

  421-145

  รพ.ท่าปลา

  499-070

  รพ.ทองแสนขัน

  414-034

  รพ.บ้านโคก

  486-063

  รพ.ฟากท่า

  489-089

  รพ.ตรอน

  491-098


  เทศกาลงานประเพณี